Kushtet e Përdorimit

Ne jemi të etur që ju të përfitoni nga informacioni i lojërave të fatit online që ne ofrojmë. Ka vetëm disa terma dhe kushte të cilat do të dëshironim që t’i njihni kur përdorni faqen tonë.

Mirë se vini në OnlineCasinoReports

OnlineCasinoReports është krenare t'ju prezantojë juve, lexuesve tanë, rekomandimet përkatëse, transparente, të përditësuara dhe të informuara për faqet e lojërave të fatit dhe shërbimet që ato ofrojnë. Ne jemi rreptësisht një qendër informacioni dhe nuk ofrojmë shërbime të lojërave të fatit dhe nuk lehtësojmë transaksionet financiare.

HouseTechAds LTD punon me partnerë affiliate, menaxhon, operon dhe krijon rregullisht përmbajtje strategjike në shumë gjuhë me cilësi të lartë. Për më tepër, ne ofrojmë një gamë të gjerë komentesh informacioni vetëm për qëllime argëtimi dhe nuk përfaqësojmë asnjë faqe ose shërbim të lojërave të fatit në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë.

Kushtet e mëposhtme të përdorimit duhet t'i udhëzojnë lexuesit tanë në lidhje me Termat dhe Kushtet që lidhen me përdorimin e shërbimeve të OnlineCasinoReports dhe të shërbejnë si një marrëveshje midis nesh dhe jush, lexuesve tanë.

Privatësia

OnlineCasinoReports është e përkushtuar ndaj privatësisë suaj dhe menaxhon dhe mbron me përgjegjësi informacionin tuaj personal. Duke u abonuar në OnlineCasinoReports, ju konfirmoni se jeni 18+ vjeç dhe pranoni Kushtet tona të Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë

Ju mund të tërhiqeni si abonent nëse nuk dëshironi të merrni më emailet tona me lajme, përditësime dhe oferta të rastësishme. Të gjitha emailet tona kanë një link për çabonim që shfaqet në pjesën e poshtme të emaileve tona.

Pranimi dhe Amendamenti i Marrëveshjes

Duke u regjistruar me ne ose duke shfletuar faqen tonë, ju pranoni përcaktimet e Kushteve tona të Përdorimit (të referuara si "marrëveshja"), si dhe kufijtë dhe limitet tona të T&K. Ky është i vetmi kusht nën të cilin ju mund t’i qaseni dhe përdorni përmbajtjen e vënë në dispozicion për ju në ueb faqen tonë. 

Ju lutemi lexoni me kujdes marrëveshjen pasi përdorimi nga ana juaj i kësaj ueb faqeje konfirmon se ju pranoni dhe ndiqni Kushtet tona të Përdorimit. Nëse ka ndonjë pjesë të marrëveshjes sonë me të cilën nuk jeni plotësisht dakord, ne ju sugjerojmë të largoheni nga kjo ueb faqe dhe të mos përdorni më faqen ose shërbimet tona.

OnlineCasinoReports rezervon të drejtën e plotë për të bërë çdo modifikim, amendament ose ndryshim në marrëveshje kur e shohim të nevojshme. Ne do t'i bëjmë këto ndryshime sipas gjykimit tonë, pa pasur nevojë të njoftojmë lexuesit tanë për ndryshimet e bëra.

Nëse vazhdoni të përdorni ueb faqen, ne konsiderojmë se i keni pranuar dhe jeni njohur me ndryshimet e bëra në marrëveshje. 

Përdorimi i Faqes dhe Shërbimeve

Duke përdorur shërbimet ose informacionin e ofruar nga OnlineCasinoReports, ju pranoni të mos përdorni ueb faqen, përmbajtjen ose ndonjë pjesë të shërbimeve tona për ndonjë aktivitet të paligjshëm dhe pranoni ta përdorni atë sipas ligjeve përkatëse juridike. 

OnlineCasinoReports nuk do të mbahet përgjegjëse për asnjë/të gjitha ankesat, humbjet, dëmtimet, kostot dhe detyrimet e palëve të treta (përfshirë tarifat dhe shpenzimet) në lidhje me ose që rrjedhin nga një shkelje e bërë nga ju e këtyre kushteve.

Përderisa përdorni këtë ueb faqe, ju pranoni të mos ngarkoni ose transmetoni asnjë virus kompjuterik, macro virus, trojan horses, worms ose çdo gjë tjetër që mund të ndërhyjë, ndërpresë ose prishë procedurat standarde të funksionimit të një kompjuteri, një rrjeti kompjuterik ose ndonjë pajisje tjetër celulare.

OnlineCasinoReports hap ueb faqen e saj për anëtarët e saj për të debatuar dhe diskutuar dhe ne besojmë se ata do ta bëjnë atë në mënyrë të ligjshme dhe të njerëzishme, sipas Udhëzimeve tona të Komunitetit. 

Njoftimi për Shkelje të së Drejtës së Autorit

E gjithë përmbajtja e publikuar në ueb faqen tonë është e mbrojtur nga e drejta e autorit dhe pronë e OnlineCasinoReports. Prandaj, çdo përdorim i paligjshëm, dyfishim dhe shpërndarje e përmbajtjes ose materialeve tona shkel drejtpërdrejt të drejtën e autorit dhe bie ndesh me ligjet e markave tregtare. 

Ju nuk mund të kopjoni, shpërndani, ruani ose transmetoni ndonjë nga përmbajtjet tona për ndonjë përdorim komercial pa lejen tonë paraprake me shkrim. Abonimi juaj (ose çdo publikim individual) nuk mund të transferohet, të nxirret në ankand ose të shitet. 

Pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim, ju nuk mund të kopjoni, postoni, ripublikoni, transmetoni ose shpërndani përmbajtjen tonë në buletinet online, tabelat e mesazheve, bloget, intranetet, chat dhomat ose kudo tjetër.

Theksojmë se duke përdorur ueb faqen tonë, ju pranoni të mos kopjoni përmbajtjen tonë, ose të mos abstraktoni/gërvishtni nga përmbajtja jonë për ta përdorur atë në ndonjë ueb faqe ose shërbim tjetër. 

Të drejtat e Pronësisë Intelektuale

Siç u specifikua më lart, e gjithë përmbajtja në ueb faqen tonë është pronë e OnlineCasinoReports. Kjo përfshin të gjithë informacionin që ofrojmë, materialet tona, grafikët, blogjet, forumet e diskutimit dhe të gjitha veçoritë e tjera që gjenden në këtë ueb faqe. 

Ju nuk mund të provoni ndonjë qasje të paautorizuar në asnjë pjesë ose komponentë të ueb faqes sonë ose të krijoni dhe publikoni një hyperlink për ndonjë pjesë të ueb faqes sonë. Për më tepër, asnjë përmbajtje nuk mund të ngarkohet ose transmetohet përmes ueb faqes sonë, e cila mund të konsiderohet fyese, e pahijshme, e turpshme ose e pakëndshme, ose mund të shkaktojë ndonjë shqetësim, bezdi ose ankth të panevojshëm për ne ose përdoruesit tanë. 

Ne rezervojmë plotësisht të drejtën tonë për të fshirë një përmbajtje të tillë menjëherë pa asnjë njoftim ose shpjegim. 

Paraqitjet nga Ju, Përdoruesi

E gjithë përmbajtja që mund të paraqisni në këtë ueb faqe (me email, postime, rishikime të kazinosë, komente, ide, pyetje, fotografi, video ose tjera) konsiderohet përmbajtje që ju i jepni OnlineCasinoReports një të drejtë jo-ekskluzive, pa honorare, të përhershme, të transferueshme, të pakthyeshme dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, ndryshuar, përshtatur, përkthyer, shpërndarë, botuar, krijuar vepra derivative nga to. 

Ne do të kemi të drejtën të shfaqim publikisht dhe të kryejmë riparaqitje të tilla në të gjithë botën në çdo media (tani të njohur ose të krijuar) dhe të përdorim emrin që ju dorëzoni në lidhje me një paraqitje të tillë. OnlineCasinoReports gjithashtu, sipas gjykimit tonë, mund të jap atribuime të komenteve tuaja nëse është e nevojshme. 

Përmbajtjet e Palëve të Treta

Në OnlineCasinoReports, ne mund të ofrojmë linqe me ueb faqet ose burimet e tjera me qëllim që të ofrojmë vlerë të shtuar për përdoruesit tanë. Nëse ndonjë nga ueb faqet ose burimeve nuk është në dispozicion, nuk do të na mbajë përgjegjës për një mungesë të tillë. Në asnjë mënyrë ne nuk i miratojmë këto ueb faqe dhe burime dhe nuk do të mbajmë përgjegjësi (direkt ose tërthorazi) për përmbajtjen ose praktikat e privatësisë së ueb faqeve të tilla, duke përfshirë keqinterpretimet ose përmbajtjen shpifëse që ato mund të portretizojnë. 

Kjo përfshin çdo produkt, reklamë ose materiale ose shërbime të tjera të disponueshme nga ueb faqet ose burimet e tilla pa kufizime. Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim ose shkelje të shkaktuar (ose dyshohet se shkaktohet) nëpërmjet përdorimit ose mbështetjes në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë të ofruar në ueb faqe dhe burime të jashtme. 

Duke përdorur çdo material, link ose rekomandim të bërë nga OnlineCasinoReports, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar, që rrjedh drejtpërdrejt ose tërthorazi nga informacioni ose materialet e kësaj ueb faqeje.

Licencimi dhe Reklamat

OnlineCasinoReports dhe reklamuesit tanë në ueb faqen tonë janë të kufizuar nga kodet e praktikës të zbatuara në Aktin e Licencimit dhe Reklamimit të Lojërave të Fatit 2014. Objektivat tona janë të parandalojmë që lojërat e fatit të jenë një burim krimi ose parregullsie ose të përdoret për të mbështetur krimin ose parregullsitë. 

Objektivat tona përfshijnë mbrojtjen e fëmijëve dhe personave të tjerë të pambrojtur nga dëmtimi ose shfrytëzimi nga lojërat e fatit dhe sigurimin që lojërat e fatit të zhvillohen në mënyrë të drejtë dhe të hapur. Në çdo gjë që publikojmë, ne gjithmonë do të marrim parasysh objektivat e mësipërme të licencimit dhe do të veprojmë në përputhje me objektivat e mësipërme të licencimit.

Mohimi i Përgjegjësisë & Sigurimi

Përpara se të lexoni ose përdorni përmbajtjen ose rekomandimet tona (ose përpara se të regjistroheni në OnlineCasinoReports), duhet të siguroheni që aktivitetet e lojërave të fatit online lejohen ligjërisht në vendin, distriktin ose shtetin ku jetoni. 

Ju jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve të lojërave të fatit të vendosura nga vendi, distrikti ose shteti juaj dhe që plotësoni moshën minimale për të luajtur dhe lexuar/përdorur përmbajtjen e ueb faqes sonë. 

Siç u tha më parë, ne ofrojmë një gamë të gjerë përmbajtjesh, informacioni, komenti dhe argëtimi. Ne nuk mund të garantojmë saktësinë ose plotësinë e përmbajtjes për ndonjë qëllim ose përdorim specifik/të veçantë. OnlineCasinoReports gjithmonë do të ofrojë përmbajtje të saktë dhe të besueshme, por ne nuk mund të sigurojmë ose garantojmë që diçka mund të mos shkojë keq ose të mos përditësohet në kohë. 

Ne gjithmonë do të bëjmë çmos për të ofruar informacione të dobishme dhe interesante. Megjithatë, ne nuk mund të premtojmë se përmbajtja (ose ndonjë prej shërbimeve) do t'ju dorëzohet pa ndërprerje, sigurt ose pa gabime. Me fjalë të tjera, OnlineCasinoReports rezervon të drejtën tonë për të gabuar, megjithëse ne përpiqemi shumë që gjithmonë të jemi të saktë.

As OnlineCasinoReports dhe as ndonjë prej partnerëve tanë nuk garantojnë cilësinë e ndonjë produkti, informacioni, shërbimi ose materiali tjetër që mund të blini ose siguroni/merrni nëpërmjet rekomandimeve, informacioneve ose reklamave tona. Prandaj, ne nuk mund të garantojmë që përmbajtja, ofertat ose informacionet tona do të përmbushin pritjet tuaja, por ne do të përpiqemi të korrigjojmë çdo gabim sa më shpejt të jetë e mundur. 

Kufizimi i Përgjegjësisë

Duke përdorur përmbajtjen në ueb faqen tuaj, ju merrni përgjegjësinë e plotë për ofrimin e çdo lloji të garancisë, duke përfshirë të shprehurat ose të nënkuptuarat: garancitë duke përfshirë pa kufizime, garancitë e titullit ose garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë ose garancitë e përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar.

Me këtë marrëveshje, ju merrni përsipër të gjithë rrezikun në lidhje me cilësinë dhe performancën e shërbimeve tona dhe saktësinë ose plotësinë e përmbajtjes së saj: në lidhje me ueb faqet tona, çdo përmbajtje ose ndonjë nga shërbimet tona, mjetet, pronat ose produktet që mund të ofrojmë ose rekomandojmë. 

Ne e dimë se shtete ose vende të caktuara nuk lejojnë përjashtimin e garancive të nënkuptuara ose kufizimin e përgjegjësisë për dëme të rastësishme ose pasuese, kështu që kufizimet ose përjashtimet e mësipërme mund të mos zbatohen për ju. Në raste të tilla, përgjegjësia jonë dhe ajo e ofruesve tanë të përmbajtjes së palëve të treta do të kufizohet në masën më të madhe të lejuar me ligj.

Nëse në ndonjëherë keni humbje, pakënaqësi ose zhgënjim bazuar në përmbajtjen e ofruar në këtë ueb faqe, zgjidhja juaj më e mirë është të ndaloni përdorimin e kësaj ueb faqeje menjëherë. OnlineCasinoReports nuk do të mbahet detyruese ose përgjegjëse për kompensimin: duke përfshirë dëmet indirekte, konsekuente, shembullore, të rastësishme ose ndëshkuese dhe fitimet e humbura.

Përmbajtja e publikuar në ueb faqen tonë është vetëm për qëllime informative dhe rekreative. Nuk do të na mbajë përgjegjës për rezultatin e ndonjë veprimi bazuar në atë që lexoni në ueb faqen tonë ose përmbajtjen që ju dërgohet përmes emailit ose materialit të marketingut të ofruar OnlineCasinoReports. 

Ne nuk jemi një operator i lojërave të fatit online ose celular dhe, për rrjedhojë, nuk marrim ose lehtësojmë transaksionet financiare që lidhen me vënien e basteve. 

Përditësimi i fundit i Kushteve të Përdorimit: 6 Mars 2022.

Njoftim i Rëndësishëm

Duke vizituar këtë faqe, ju vërtetoni se jeni mbi 18 vjeç dhe po jepni pëlqimin tuaj që ne të vendosim cookie. Ne përdorim cookie për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit, për të shërbyer reklama ose përmbajtje të personalizuara dhe për të analizuar trafikun tonë. Lexoni më Shumë