Privatësia

Ju lutemi ngadalë lexoni cookie dhe policen e privatësisë për të mësuar më shumë për atë qa janë cookies dhe se si dhe pse i përdorim.

Për të ndihmuar funksionimin e përshtatshëm të faqes, dhe te kujtojmë preferencat tuaja dhe cilësimet dhe për të krijuar një përvojë më të mirë dhe më të personalizuar për përdoruesit tanë, cookie ruhen në pajisjen tuaj. Sot shumë faqe në internet përdorin cookies.

Cilat janë Cookies?

Cookies janë fajlla shumë të vegjël që përmbajnë tekst, të cilat automatikisht ruhen në desktop ose në pajisjen tuaj mobile kur vizitoni një faqe të interneti. Falë cookies, faqet e internetit mund të mbajë në mend preferencat e ndryshme të rëndësishme (të tilla si gjuha, rajoni, informacioni i identifikimit dhe cilësimet e ndryshme të ekranit). Për këtë arsye, ju nuk duhet të futeni përsëri këtë informacion sa herë që vizitoni faqen ose lundëroni midis faqeve të ndryshme në faqe.

Si i përdorim cookies?

Në Online kazino raporte, ne përdorim cookies për t'i ndihmuar përdoruesit të hyjnë në mënyrë të përshtatshme në faqen pa pasur nevojë të fusin sërish informacone dhe të shfaqin përmbajtje relevante bazuar në vendndodhjen dhe gjuhën.

Përdoruesit mund të zgjedhin t’i çaktivizojnë cookies dhe kjo nuk do të ndikojë në aftësinë e tyre për të shfletuar faqen dhe të përdorin funksionalitetet bazike. Sidoqoftë, aktivizimi i cookies do të sigurojë një eksperiencë më të mirë dhe më të rregullt në shfletim. Për më tepër, çaktivizimi i cookies mund të çojë në zona të caktuara të faqes që nuk funksionojnë siç është menduar për të funkcionuar.

Kontrollimi i cookies

Përdoruesit kanë kontroll absolut mbi cookies të ruajtur në pajisjet e tyre dhe ata mund të zgjedhin të fshijnë ndonjë dhe/ose të gjitha, si dhe të parandalojnë faqet nga vendosja e cookies në pajisjet e tyre. Përdoruesit mund të bllokojnë cookies përmes ndryshimit të setingut për shumicën e faqeve të internetit.

Për instrukcione të hollësishme se si të menaxhoni cookies, ju lutemi vizitoni faqen www.aboutcookies.org ose www.allaboutcookies.org.

Po! Dua të di për bonuset ekskluzive, promovimet dhe lajmet

SUBSCRIBE