Politika e Privatësisë dhe e Cookies

Ju lutemi, kaloni kohën tuaj për të lexuar politikën tonë të privatësisë dhe të cookies, për të mësuar më shumë rreth asaj se çfarë janë cookies dhe se si dhe pse i përdorim ato.

Të gjithë përdoruesit tanë ("Ju", "Juaj" ose "Përdoruesi/të") duhet të lexojnë Politikën tonë të Privatësisë dhe të Cookies, të referuara së bashku si "Politika jonë e privatësisë" ose "Ky dokument". Është synimi ynë ("onlinecasinoreports.al", "Kompania", "Ne", "Neve") që të kemi transparencë të plotë ndaj përdoruesve tanë në lidhje me mënyrat se si ueb faqja jonë ("Ueb Faqja ", "Faqja Jonë" ) mbledh dhe përpunon informacionin e tyre. 

Ueb Faqja mund të përmbajë herë pas here reklama dhe/ose linqe me faqet e palëve të treta dhe përmbajtje të tjera të palëve të treta me politika të pavarura të privatësisë dhe të cookies. Është thelbësore që, kur hyjnë në këto faqe, Përdoruesit duhet së pari t'i rishikojnë ato politika përpara se të zbulojnë çdo informacion personal dhe/ose tjetër informacion. 

Duke vizituar Ueb Faqen tonë, ju pranoni proceset e përshkruara në këtë dokument në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e informacionit Tuaj. 

Llojet e informacionit të mbledhur

Lloji i informacionit që mbledhim klasifikohet si jo personal. Kjo do të thotë se përdorimi i ueb faqes sonë mund të çojë në mbledhjen e informacionit që nuk është i identifikueshëm. Kjo mund të përfshijë informacione të transmetuara nga pajisjet tuaja, si p.sh. informacione të agreguara të përdorimit dhe të dhëna teknike si IP adresa juaj dhe identifikues të tjerë online. 

Informacione specifike të softuerit dhe harduerit, si p.sh. shfletuesi i përdorur për të hyrë në ueb faqen tonë të dhe sistemi operativ i përdorur nga pajisja juaj, gjuha dhe oraret. Preferenca juaj që të vizitoni ueb faqen mund të qaset gjithashtu. Së fundi, ne përdorim aktivitetin dhe angazhimin tuaj në ueb faqen për të përmirësuar më tej funksionalitetin e shërbimeve tona.

Politika e Cookies

Cookies na mundësojnë të dallojmë vizitorët në faqen tonë dhe t'u ofrojmë atyre përvojën më të mirë kur shfletojnë faqen tonë. Gjithashtu na ndihmon të përmirësojmë dizajnin dhe performancën e Ueb Faqes. 

Çfarë është një cookie?

Një cookie është një dosje e vogël e shpërndarë në pajisjen që po përdorni dhe përmban informacione për seancat e mëparshme. Kjo e bën përvojën tuaj më efikase duke mbajtur gjurmët e preferencave tuaja dhe duke lejuar aktivizimin automatik të disa veçorive. 

Më poshtë janë renditur llojet e cookies që përdorim dhe pse i përdorim ato:

Cookies të Sesionit - Këto dosje janë të përkohshme dhe ruhen vetëm gjatë shfletimit. Këto dosje fshihen sapo shfletuesi të mbyllet. Arsyeja e vetme për këto dosje është që faqja jonë të funksionojë normalisht dhe në rast se këto janë të çaktivizuara, performanca e Ueb Faqes mund të ndikohet. 

Cookies të Vazhdueshme - Kompania zakonisht i mban këto dosje për një periudhë më të gjatë që i konfiguron ato. Koha e jetës së këtyre dosjeve ndryshon në varësi të kompanisë që i vendos ato. Zakonisht, këto kompani do ta mbajnë këtë informacion deri në një vit. 

Në rastin e onlinecasinoreports.al, ne përdorim kompani analitike të trafikut të uebit të palëve të treta që monitorojnë dhe analizojnë ndërveprimin e përdoruesve me Ueb Faqen tonë. Është e rëndësishme të theksohet se Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi politikat e këtyre kompanive. Këto cookies mund të ndahen në një nga llojet e mëposhtme:

 • Cookies për Analitikë/Performancë: Këto cookie kapin të dhëna anonime të vizitorëve dhe na tregojnë se cilat pjesë të Ueb Faqes së internetit qasen, sa kohë shpenzojnë vizitorët në zona të caktuara të Ueb Faqes dhe në cilën renditje përdoruesit hyjnë në pjesë të Ueb Faqes. Kjo na ndihmon t'i ofrojmë Përdoruesit qasje më të lehtë dhe më efikase. 
 • Cookies të Funksionalitetit: Këto përdoren për të identifikuar vizitorët e përsëritur dhe për të na mundësuar të ruajmë preferencat tuaja, në mënyrë që t'i kujtojmë ato për vizitat e ardhshme dhe të përmirësojmë përvojën tuaj. 
 • Cookies të Targetimit: Kjo na lejon Neve të gjurmojmë faqet dhe Linqet që Ju qaseni. Ne i përdorim këto të dhëna më tej për të përmirësuar rëndësinë e Ueb Faqes sonë me sipas interesave Tuaja. 

Duke vazhduar në Ueb Faqen tonë, Ju pranoni dhe kuptoni përdorimin e llojeve të cookies të përmendura më sipër. Ju gjithashtu pranoni përdorimin e teknologjive të tjera të gjurmimit të përshkruara në këtë dokument. Asnjë nga cookies të përmendura më sipër nuk përmban ndonjë informacion ose informacion personal që mund t'ju identifikojë si individ. 

Nëse dëshironi të çaktivizoni Cookies, Ju mund ta bëni këtë duke shkuar te "settings" në shfletuesin tuaj të internetit, më pas duke zgjedhur "privacy and security" pastaj tek " Cookies and other site data" dhe duke zgjedhur të bllokoni disa ose të gjitha cookies. Kjo mund të çojë në performancë më të ulët të faqes dhe një përvojë të kufizuar. 

Linqet e Palëve të Treta

Kjo Ueb Faqe mund të përmbajë linqe me faqet e palëve të treta. Ju lutemi lexoni me kujdes Politikën e Privatësisë së këtyre faqeve. Ju lutemi vini re se kjo politikë nuk mbulon asnjë informacion konfidencial që çdo faqe tjetër mund të mbledhë. Për më tepër, ne nuk do të pranojmë asnjë përgjegjësi që mund të lindë nëse ju zgjidhni të vizitoni ndonjërën nga ueb faqet e referuara nga Ne. Nëse zgjidhni të ndiqni ndonjërin nga linqet në faqen tonë, ju pranoni çdo rrezik që mund të lindë nga përdorimi i këtyre faqeve të palëve të treta. Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për dëmet që mund të ndodhin nga informacioni i mbledhur nga këto faqe ose informacioni i ndarë me këto faqe. 

Përdorimi i informacioneve të mbledhura

Informacioni që mbledhim nga Ju mund të përdoret gjithashtu për qëllimet e mëposhtme: 

 • Ruajtja dhe përmirësimi i mbrojtjes dhe sigurisë së Faqes sonë.
 • Vlerësimi i përmbajtjes së qasur dhe rëndësisë së saj për ju.
 • Përdorimi i këtij informacioni për të kryer hulumtime dhe analiza.
 • Përdorimi i të dhënave për të qenë në përputhje me çdo ligj dhe rregullore përkatëse.
 • Përdorimi i të dhënave për të përmbushur çdo kërkesë të autoritetit qeveritar ose për të përmbushur çdo kërkesë nga një gjykatë e një autoriteti kompetent ose një proces të ngjashëm ligjor.

Shkëmbimi i informacionit të mbledhur

Të dhënat e mbledhura nga onlinecasinoreports.al mund të shkëmbehen me disa palë të treta të besueshme si p.sh.: 

 • Ofruesit e shërbimeve, shërbimet e të cilëve ne kemi marrë për të kryer funksione specifike, të tilla si kryerja e hulumtimeve, analitikës ose diagnostikimit teknik. 
 • GetResponse: Një ofrues i certifikuar i aplikacioneve postare me bazë në SHBA. Ata menaxhojnë buletinin tonë në emrin tonë. 
 • Auditorët, këshilltarët dhe çdo investitor apo blerës potencial në Kompani nëse nga të dhëna të tilla mund të përfitojë Kompania. Të dhëna të tilla mund të ndahen edhe me partnerët tanë dhe/ose degët tona. 
 • Në rastin e një bashkimi të mundshëm, shitje të një pjese të biznesit ose nëse Kompania ka interes të blejë ndonjë biznes ose aset tjetër, ne mund të shkëmbejmë informacion me blerësin ose shitësin e mundshëm të aseteve ose biznesit të tillë.  

Është e rëndësishme të theksohet se përpunimi i informacionit për palët e treta, siç përshkruhet më sipër, gjithmonë do të ndjekë dhe do t'u përmbahet rreptësishtë detyrimeve të sigurisë të përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. 

Shkëmbime të tjera

Përveç këtyre më sipër, ne mund të ndajmë informacione:

 • Nëse kërkohet nga qeveria ose ndonjë agjenci tjetër përkatëse e zbatimit të ligjit.
 • Nëse është e nevojshme për të zbatuar ndonjë të drejtë ligjore si p.sh. pronësia intelektuale.
 • Nëse është e nevojshme të veprohet kundër ndonjë aktiviteti të paligjshëm, çështje sigurie dhe/ose çdo lloj tjetër të keqbërjes.
 • Nëse na duhet të zbatojmë politikat tona të brendshme. 
 • Nëse na duhet të kundërshtojmë ndonjë kërkesë ligjore ndaj partnerëve tanë ose ndaj nesh.
 • Për të mbrojtur sigurinë dhe të drejtat e kësaj Kompanie, Përdoruesve të saj dhe shërbimeve të palëve të treta të përdorura nga Kjo Faqe. 

Ruajtja e informacionit tuaj

Duke përdorur Faqen Tonë, ju pranoni që keni lexuar Politikën e Privatësisë të paraqitur në Këtë Dokument dhe se kuptoni dhe pranoni kushtet e saj për ruajtjen dhe përpunimin e një informacioni të tillë. Ne do të sigurojmë që të gjitha të dhënat e mbledhura nga përdoruesit tanë të përpunohen sipas kushteve të përcaktuara në këtë dokument. Dhe se këto të dhëna ruhen në mënyrë të mbrojtur dhe të sigurt dhe shkëmbehen vetëm me palët e treta përkatëse siç u tha më sipër. 

Siguria dhe transferimi i informacionit

Privatësia juaj është e rëndësishme për Ne dhe është me rëndësi të madhe që ne të përditësojmë dhe ruajmë proceset tona të sigurisë. Ne përdorim politika dhe procedura standarde të industrisë për të siguruar që të dhënat tuaja të mbahen të mbrojtura dhe të sigurta dhe për të shmangur çdo përdorim të paautorizuar të ndonjë prej informacioneve tuaja. Përderisa ne i japim përparësi ruajtjes së sigurt të të dhënave tuaja jo personale, ne nuk mund të japim asnjë garanci për këtë dhe se do të jemi në gjendje të ndalojmë çdo qasje të paligjshme të një informacioni të tillë ose çdo shfrytëzim të tij ose çdo shfrytëzim të shërbimeve Tona 

Pavarësisht nga përpjekjet e bëra nga Ueb Faqja Jonë për të mbajtur të sigurt informacionin tuaj, transferimi i informacionit përmes internetit nuk është 100% i sigurt dhe është e pamundur të garantohet se të gjitha të dhënat e transferuara në dhe nga Ueb Faqja Jonë do të jenë të sigurta. Prandaj, është e rëndësishme të theksohet se çdo transmetim i bazuar në internet bëhet nën Rrezikun tuaj. 

Ueb Faqja Jonë funksionon globalisht dhe informacioni juaj personal mund të transmetohet në vendet brenda dhe jashtë Bashkimit Evropian. Ligjet për mbrojtjen e të dhënave të vendeve jashtë Bashkimit Evropian mund të jenë më pak gjithëpërfshirëse se ato të Bashkimit Evropian. Është e rëndësishme të theksohet se në një rast të tillë, Ne do të ndërmarrim të gjithë hapat e nevojshëm për të siguruar që të bëhet një nivel ekuivalent i mbrojtjes kur bëhet fjalë për çdo të dhënë anonime të mbledhur nga ju. Duke përdorur dhe duke vazhduar përdorimin e Kësaj Faqeje, ju pranoni transferimin e të dhënave tuaja sipas Këtij Dokumenti.

Minorenët

Nëse nuk Jeni mbi moshën tetëmbëdhjetë vjeç dhe ju jeni ligjërisht si i mitur, nuk Ju lejohet të merrni pjesë në shërbimet e ofruara nga Kjo Faqe. Duke vazhduar përdorimin e këtyre shërbimeve, ju pranoni që Ju jeni ligjërisht në moshë madhore për të marrë pjesë dhe kuptoni se Kjo Faqe nuk do të marrë asnjë përgjegjësi nëse nuk është kështu. 

Mbyllja e llogarisë

Përdoruesit kanë të drejtë të fshijnë llogaritë e tyre dhe të heqin informacionet e tyre nga sistemi. Nëse dëshironi ta bëni këtë, na dërgoni një email duke na kërkuar të mbyllim llogarinë tuaj. 

Tërheqja nga buletinet - nëse dëshironi të ndaloni pranimin e buletineve nga ne, hapni emailin dhe klikoni në lidhjen "çabononuni" që ndodhet në fund të çdo buletini që ne dërgojmë. 

Përditësimet e Politikës së Privatësisë

Rekomandohet të vizitoni dhe rilexoni rregullisht këtë Politikë të Privatësisë pasi ajo mund të rishikohet dhe përditësohet herë pas here. Versioni më i fundit i Këtij Dokumenti mund të gjendet gjithmonë në Ueb Faqen tonë dhe në rast se ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm, Ne ju informojmë përmes emailit tonë dhe/ose buletinit tonë. 

Duke vazhduar përdorimin e Kësaj Faqeje pasi të keni marrë një njoftim nga ne për çdo ndryshim të bërë në Këtë Dokument, ju pranoni këto ndryshimet dhe pranoni që janë bërë ndryshime të tilla. 

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë dokument ose shërbimet dhe politikat ose ndonjërën nga temat e diskutuara, ju lutemi na kontaktoni duke klikuar linkun e mëposhtëm.

Mësoni më shumë

Njoftim i Rëndësishëm

Duke vizituar këtë faqe, ju vërtetoni se jeni mbi 18 vjeç dhe po jepni pëlqimin tuaj që ne të vendosim cookie. Ne përdorim cookie për të përmirësuar përvojën tuaj të shfletimit, për të shërbyer reklama ose përmbajtje të personalizuara dhe për të analizuar trafikun tonë. Lexoni më Shumë